Kolagen rybi – polski fenomen!

Kolagen rybi to żywy, trójspiralny oraz aktywny produkt, który zachowuje właściwości jak w żywym organizmie ryby. Polscy naukowcy byli w stanie przeprowadzić badania nad glonami morskimi w latach 80-tych minionego wieku i przy okazji przeprowadzili także badania na kolagenie rybim.

Pod mikroskopem okazało się, że rybi kolagen jest praktycznie taki sam jak ten nasz ludzki. Między innymi łańcuch aminokwasów był tam taki sam. W okresie 20 lat nasi naukowcy dopracowali technologie, dzięki którym są w stanie utrzymywać rybi kolagen z zachowaniem aktywności biologicznej i przy zamknięciu żywego kolagenu w szklanym opakowaniu.

Kolagen rybi - tylko z Polski

Taką pracę są w stanie wykonywać wyłącznie nasi rodacy, jako jedynie na świecie. To w naszych laboratoriach produkuje się tysiące opakowań takiego właśnie kolagenu. Bariera termiczna dla tego produktu to 28 stopni C. Jeśli przekroczy się taką barierę to dojdzie do tego, że łańcuch będzie ulegał rozerwaniu i żywy kolagen przejdzie do stanu uwodnienia. Nie będzie mógł już przedostawać się do kolejnych barier naskórka i tym samym nie będzie można uzupełnić kolagenu, dlatego produkt taki trzeba traktować delikatnie w okresie letnim.

Suplementy diety

Jak się pozyskuje kolagen rybi?

Kolagen będzie pozyskiwany przede wszystkim ze skór rybich. Materiał do produkcji jest wyjątkowy. Pochodzi bowiem ze skór ryb żyjących w specjalnych hodowlach, w okolicach elektrowni, gdzie mają do dyspozycji między innymi nieprzebrane żerowiska zdrowych oraz ekologicznych glonów.

Ryby są odławiane i odzyskiwane są skóry, które w ciągu 2-3 godzin muszą być mocno zamrożone, ponieważ tylko w ramach głębokiej hibernacji będzie można skutecznie zachować biologiczne połączenia trójspiralne i zachowanie kolagenu rybiego podobnie jak w żywym organizmie. Z rybich skór odzyskuje się kolagen, który następnie będzie poddawany procesom technologicznym, których finałem jest przesiewanie kolagenu przez sita. Zabieg ten będzie pozwalał na uzyskiwanie produktu o wyjątkowej przejrzystości.

Story Page